Sfeerbeeld Links 1 bubbels-liggend bubbels-liggend

Wat is een klacht?

  • u vindt dat er niet of onvoldoende naar u wordt geluisterd;
  • u vindt dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
  • u vindt dat u niet open, eerlijk en/of op een correcte manier wordt behandeld;
  • u wordt niet of onvoldoende geïnformeerd over plannen;
  • u wordt niet adequaat geholpen;
  • u krijgt maar geen antwoord op uw (schriftelijke) vragen.

Waarmee kunt u niet bij de Overijsselse Ombudsman terecht?

  • algemeen geldende besluiten van een overheidsinstantie, zoals verkeersbesluiten;
  • algemeen beleid van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm voor het onderhoud van openbaar groen;
  • onderwerpen waarover de rechter een uitspraak moet doen, zoals de weigering van een vergunning of een uitkering;
  • een voorval dat langer dan een jaar geleden is gebeurd of behandeld.
Foto bij pagina

Klachtenprocedure

Als de overheidsinstantie uw klacht heeft behandeld en u bent niet tevreden over de afhandeling

Foto bij pagina

Over welke instantie kunt u een klacht indienen

Bekijk hier welke instanties er bij ons zijn aangesloten

Foto bij pagina

Behandelde klachten

Klachten die we behandeld hebben