De Overijsselse Ombudsman werkt met de behoorlijkheidsvereisten die de Nationale ombudsman samen met de gemeentelijke ombudsmannen heeft opgesteld.