Met betrekking tot geluidsopnames hanteert de Overijsselse Ombudscommissie spelregels.