geen kwijtschelding meer op basis van een rapport van de No.

De klacht is gegrond. De onderzochte gedraging van de gemeente is ten aanzien van het behoorlijkheidsvereiste van een goede motivering niet behoorlijk. De ombudscommissie doet een aanbeveling. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente zijn verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen afwijst omdat hij drie auto?s bezit, maar de gemeente kijkt niet naar de waarde. Het bezit van motorvoertuig(en) wordt beschouwd als vermogen, tenzij de waarde onder de ? 2269 ligt, wat volgens verzoeker het geval is. De gemeente ontleent aan een rapport van de Nationale ombudsman een algemeen standpunt dat zij geen verdere informatie hoeft te verzamelen, wanneer een burger meer dan ??n auto in zijn/haar bezit heeft en zegt tegen verzoeker dat taxatie van zijn kant ook geen enkele invloed heeft op de beslissing. De ombudscommissie overweegt dat kwijtschelding wordt verleend indien geen vermogen en geen betalingscapaciteit aanwezig is. De gemeente brengt niet in geding dat het vermogen en de betalingscapaciteit van verzoeker zouden zijn gewijzigd ten opzichte van de jaren voorafgaand aan 2011 toen verzoeker diezelfde auto?s in zijn bezit had. Het kan niet zo zijn dat een rapport van de Nationale ombudsman de gemeente doet besluiten dat het vermogen van verzoeker opeens veel hoger zou zijn, terwijl verzoeker aangeeft dat dit niet zo is. Zonder goede informatieverwerving gericht op het concrete geval handelt de gemeente in strijd met de behoorlijkheidsnorm van een goede motivering. Het had op de weg van de gemeente gelegen om verzoeker te vragen naar het kilometrage en de staat van onderhoud en, gelet op het argument van verzoeker dat het om ?schroot? zou gaan, voor te stellen samen naar de auto?s te gaan kijken, nu de gemeente zelf aangaf dat taxatie vanwege de kosten geen optie is.
Lees hier het rapport