rol management bij escalatie verstoorde arbeidsrelatie

thema: klachtbehandeling

behoorlijkheidsnorm: goede voorbereiding 

klacht gegrond

De ombudscommissie concludeert dat de escalatie van de verstoorde arbeidsrelatie tussen de werknemers van de gemeente en de ingehuurde kwartiermaker mede te wijten is aan het management. Er mag immers van worden uitgegaan dat een e-mail bestemd voor het management niet zomaar intern wordt doorgestuurd. De gemeente heeft deze benadering niet bij de klachtbehandeling betrokken. Daarmee heeft de gemeente niet voldaan aan de behoorlijkheidsnorm van goede voorbereiding. Dit geldt ook voor het niet toepassen van wederhoor.

 

 

 

Lees hier het rapport