gebrek aan motivering

Verzoeker klaagde over het gebrek aan motivering van de ambtshalve beslissing van de gemeente over de registratie in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Tegen zo?n beslissing staat echter de mogelijkheid open van bezwaar en vervolgens beroep bij de rechter. Van deze mogelijkheid maakte verzoeker gebruik. In het geval van verzoeker hangt de opgeworpen gedraging (gebrek aan motivering) nauw samen met verzoekers standpunten verwoord in het bezwaarschrift dat wordt behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Daarom nam de Ombudscommissie de klacht niet verder in onderzoek. De Ombudscommissie vond de ruime termijnoverschrijding van de behandeling van het bezwaar onbehoorlijk.
Lees hier het rapport