Toegang tot de bijstand

Uitkering

Behoorlijkheidsnorm: Informatieverstrekking. 

Verzoeker geeft aan dat hij slaapt op het toilet van de begraafplaats en overdag regelmatig bij zijn ouders is. Meerdere keren heeft hij een aanvraag om een bijstandsuitkering ingediend bij de gemeente, maar deze aanvragen zijn afgewezen of buiten behandeling gesteld. Ook geeft verzoeker aan, dat hij door het gebrek aan inkomen geen kamer kan huren, zijn identiteitsbewijs niet kan verlengen (waardoor hij weer geen werk zou kunnen aanvaarden) en niet verder behandeld kan worden door de huisarts. Verzoeker verwijt de gemeente dat ze onvoldoende informatie heeft verstrekt door op bepaalde vragen geen antwoord te geven. Verzoeker heeft het gevoel dat de gemeente hem niet toelaat in de bijstand.
Van de gemeente ontvangt de ombudscommissie onder meer nadere informatie over de mogelijkheid van het aanvragen van een dak-en thuislozenuitkering. 

De ombudscommissie heeft, op basis van de stukken en het verhaal van verzoeker niet geconstateerd dat de gemeente een deel van de vragen van verzoeker onbeantwoord heeft gelaten. Zo is er een uitgebreid schrijven van 17 juni 2015 waarin op veel vragen antwoord wordt gegeven. Voor zover het gaat om het eventueel “buiten de bijstand houden”, zijn dit voor bezwaar-en beroep vatbare besluiten, hier kan de ombudscommissie geen oordeel over geven. De ombudscommissie raadt verzoeker wel aan om bij het aantekenen van verder bezwaar of het doen van een nieuwe aanvraag hulp te vragen van iemand. De conclusie is dat de ombudscommissie geen reden ziet voor verder onderzoek of actie in de richting van de gemeente. Wel constateert de ombudscommissie tijdens het gesprek en op basis van de stukken dat verzoeker in een lastige situatie zit, waarvan het goed zou zijn als die doorbroken wordt. De ombudscommissie hoopt dat er een oplossing komt en dat verzoeker, al dan niet met hulp van derden, de vicieuze cirkel kan doorbreken

 

 

Lees hier het rapport