Geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen bij voldoende vermogen.

Verzoekster is het er niet mee eens dat de gemeente er geen rekening mee heeft gehouden dat het bedrag van het vermogen door heel zuinig leven bij elkaar is gebracht en is bedoeld als buffer voor de aankoop van noodzakelijke apparaten/spullen. De Ombudscommissie oordeelt dat het besluit deugdelijk is gemotiveerd. Daarbij is van belang dat de vermogenstoets volgens de geldende regels heeft plaatsgevonden en dat een concrete berekening is bijgevoegd. Het verzoek om kwijtschelding is derhalve zorgvuldig gewogen, ook al is het feit dat zuinig leven door verzoekster niet op de door haar gewenste manier wordt beloond, voor haar gevoel niet rechtvaardig. De Ombudscommissie spreekt als haar oordeel uit dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld waar het betreft de motivering van de beslissing inzake het verzoek om kwijtschelding.
Lees hier het rapport