Gebeurtenissen uit het verleden

Thema: Overig

Behoorlijkheidsnorm: n.v.t.

Verzoeker geeft aan, dat in het verleden (1982), in een bepaalde kwestie, niet actief is opgetreden door de toenmalige burgemeester. Ook zou de klachtbehandeling door de gemeente niet zorgvuldig zijn geweest. De ombudscommissie concludeert, dat de gemeente terecht heeft aangegeven dat de klacht niet inhoudelijk beoordeeld hoeft te worden omdat het gaat om door verzoeker omschreven gedragingen uit 1982. Voorts concludeert de ombudscommissie, dat er niet is gebleken van onbehoorlijk handelen door de gemeente bij de afhandeling van de klacht.

 

 

Lees hier het rapport