verwarring over status van afspraken tijdens bezwaarfase (+ 2020 052)

 


Thema: vergunningen

Behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

Klacht gegrond

Totaan de behandeling door de bezwarenadviescommissie was het verzoekers onduidelijk wat de status was van de afspraken gemaakt in een informeel overleg naar aanleiding van hun bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning. Verzoekers gingen ervan uit dat de afspraken deel zouden uitmaken van/ als voorwaarde verbonden konden worden aan die vergunning. Bij de afspraken staat vermeld dat verzoekers het bezwaar zouden intrekken wanneer aan die afspraken zou zijn voldaan.??Omdat aan de afspraken niet werd voldaan,merkte de gemeente na anderhalf jaar in een gesprek met verzoekers op dat er niets anders opzat dan het bezwaar voor te leggen aan de bezwarenadviescommissie. Deze laatste achtte het bezwaar ongegrond, omdat het gaat om een gebonden beschikking.

De OO concludeert dat medewerkersvan een gemeente alert dienen te zijn of het voor de burger duidelijk is?wat?de basis?en status van een?gesprek?is en wat?de consequenties van?de?daarin gemaakte afspraken zijn.Dit dient ondubbelzinnig te worden vastgelegd in een verslag.?Het verslag dient als concept te worden voorgelegd aan betrokkenen.Door dit niet te doen en vanwege kennelijk onduidelijke informatieverstrekking tijdens de informele overleggen wekte de gemeente bij verzoekers verwarring over de status en consequenties van de gemaakte afspraken.

De OO merkt op dat de gemeente voor de verwarring die was ontstaan bij verzoekers vanwege het gebrek aan verslaglegging haar excuses had dienen aan te bieden.

Lees hier het rapport