Planschade en/of bereikbaarheidsschade?

Verzoeker klaagt erover dat de ondernemers schade hebben geleden door het Project Almelo Verdiept en dat ze deze schade niet vergoed hebben gekregen. Ze verwijten de gemeente onduidelijke en onvolledige informatieverstrekking. Zo zou er geen duidelijke informatie verstrekt zijn over de verschillen tussen en mogelijkheden van, planschade en bereikbaarheidsschade. Ook heeft verzoeker het idee dat de gemeente de ondernemers geen schade wil vergoeden, omdat er geen budget voor zou zijn. Tot slot klaagt verzoeker erover dat de schadeverzoeken niet objectief zijn beoordeeld. De ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld voor wat betreft de informatieverstrekking. Ook is de ombudsommissie van oordeel dat de klachtafhandeling niet onbehoorlijk is geweest. Bij de klachtafhandeling doet de ombudscommissie wel de aanbeveling, dat de gemeente verslagen van hoorzittingen in klachtprocedures als concept voorlegt aan verzoekers. De ombudscommissie verklaart de klacht ongegrond.
Lees hier het rapport