steeds hetzelfde……..

behoorlijkheidsnorm: n.v.t 

thema: schuldregeling, lastig klaaggedrag 

geen onderzoek

Verzoeker klaagt met veel regelmaat en steeds dezelfde argumenten over de afdeling schulddienstverlening van de gemeente. De diverse argumenten zijn aan de orde geweest bij de klachtbehandeling door de gemeente in 2014. Op grond van de wet is de ombudscommissie niet verplicht onderzoek te doen naar kwesties die meer dan een jaar geleden door een bestuursorgaan als klacht zijn behandeld. In het geval van verzoeker ziet de ombudscommissie geen reden om daarvan af te wijken.
Ten overvloede merkt de ombudscommissie op dat de vele e-mails/brieven na de klachtbehandeling in 2014 niet alleen door medewerkers van schulddienstverlening werden beantwoord, maar ook door de wethouder. Wat opvalt zijn steeds dezelfde vragen en argumenten. Het afdelingshoofd heeft verzoeker laten weten dat in overleg met de wethouder is besloten dat elk verzoek, in welke vorm dan ook, door het afdelingshoofd zal worden beoordeeld en afgedaan. Dat is correct. Het kan niet zo zijn dat medewerkers en wethouders van een gemeente steeds weer moeten reageren op dezelfde vragen en argumenten van een burger. Dit legt een onredelijke belasting op de organisatie.

 

Lees hier het rapport