Bemoeienis

Categorie: Overig

Behoorlijkheidsnorm: professionaliteit 

Verzoeker klaagt over het handelen en het taalgebruik van mevrouw X., consulent Jeugd bij de gemeente. Ook klaagt verzoeker over het niet behandelen van de door hem ingediende bezwaarschriften. Tot slot geeft verzoeker aan dat de klachtbehandeling niet zorgvuldig is geweest en eist hij een schadevergoeding en een dwangsom.

De OO is niet bevoegd om uitspraken te doen over dwangsommen en schadevergoedingen. Voor wat betreft de inhoudelijke klacht, concludeert de OO dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld.

De klacht is ongegrond.

 

 

Lees hier het rapport