onzekerheid over een tuinkas

behoorlijkheidsnorm: informatieverstrekking, voortvarendheid

 thema: bouwen

 klacht: opgelost met interventie

 De behandeling van het advies inzake een vooroverleg voor de aanvraag bouwvergunning voor een tuinkas duurde lang. Daarna kwam er een afwijzing. Na een klacht te hebben ingediend bood de gemeente excuses aan voor de lange duur van het advies en deed een toezegging voor een second opinion. Ook dit duurt weer lang en verzoeker wordt niet tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken. Daardoor is verzoeker nog steeds in onzekerheid of hij nu wel of niet een tuinkas mag bouwen.

De ombudscommissie heeft de gemeente verzocht het advies met spoed, zij het wel zorgvuldig, af te ronden en in het kader van de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking verzoeker van het lopende onderzoek op de hoogte te houden.

 

Lees hier het rapport