Met een andere contactpersoon zou het beter lopen

Verzoekster heeft geen vertrouwen meer in de werkwijze van haar contactpersoon bij de sociale dienst en vraagt een andere contactpersoon toe te wijzen. Het verzoek is volgens verzoekster te laat en niet correct afgehandeld. De Oo onderkent dat bij verzoekster het gevoel is ontstaan dat zij onvoldoende serieus genomen wordt. Een en ander start met de afwijzing van een verzoek om bijzondere bijstand. Dit gebeurt zeer snel en zonder contact op te nemen met verzoekster. De Oo is het eens met de gemeente dat niet steeds contact opgenomen hoeft te worden als de vraag op zich eenvoudig is, wat hier het geval was nu het ging om een kinderzitje en een matrasbeschermer. Verzoekster heeft tegen deze afwijzing bezwaar ingediend, dat ongegrond is verklaard. De Oo is niet bevoegd over de inhoud van deze kwestie te oordelen. Naast het indienen van bezwaar heeft verzoekster een klacht verzonden en gevraagd om een andere consulent toe te wijzen. De Oo heeft geen andere gegevens dan de snelheid van besluitvorming aangedragen gekregen en is dan ook van mening dat er daarmee onvoldoende grond was voor het toewijzen van een andere consulent. De gemeente geeft aan dat verzoekster in het kader van de klachtbehandeling niet is gehoord omdat er van uit werd gegaan dat het verzoek om een andere contactpersoon toe te wijzen is ingegeven door de afwijzing van de aanvraag bijzondere bijstand. Achteraf gezien had contact met verzoekster hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over gegeven.? De Oo stelt vast dat naar aanleiding van een klacht altijd contact moet worden opgenomen met betrokkene. Dat is in dit geval niet gebeurd; pas als verzoekster zich tot de Oo wendt volgt er actie. Verder is het feitelijk juist dat wat verzoekster bij de Oo aankaart (deels) speelde nadat zij bij de gemeente een klacht indiende, maar juist een adequate klachtbehandeling en communicatie had hier wellicht verdere wrevel kunnen voorkomen. Oordeel Fatsoenlijke bejegening: behoorlijk Klachtbehandeling: niet behoorlijk. De gemeente heeft dit erkend en excuses aangeboden.
Lees hier het rapport