Evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig.

behoorlijkheidsnormen: goede voorbereiding en informatieverstrekking

thema: jeugdzorg

klacht gegrond 

De ouders voelden zich overvallen door de mededeling van hun bijna 17 jarige inwonende dochter dat zij was geplaatst op een leerboerderij en stonden in hun beleving voor een voldongen feit. De ouders vinden dat GGD IJsselland contact met hen had moeten opnemen en informatie had moeten delen, althans informatie aan hen had moeten vragen om tot goede besluitvorming te komen.
Volgens GGD IJsselland ging het om een plaatsing in het kader van een behandelingsovereenkomst op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) tussen de dochter en de jeugdarts. Omdat de dochter 16 jaar was werden de ouders niet betrokken bij de besluitvorming.
Tijdens het gesprek met de ombudscommissie werd geconcludeerd dat er in de voorfase nog geen behandelingsovereenkomst was in de zin van de WGBO.

De ombudscommissie heeft met instemming ervan kennis genomen dat de kwestie over de communicatie met ouders van inwonende kinderen in de voorbereidingsfase voor een geneeskundig behandeltraject binnen GGD IJsselland als leerpunt wordt besproken.

 

Lees hier het rapport