overhangende takken en ander ongenoegen

thema: overlast, groenbeheer 

behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

klacht ongegrond 

Verzoeker heeft de gemeente een aantal keren verzocht om overhangende takken op zijn terrein te verwijderen, maar daaraan wordt geen gevolg gegeven. Daarom heeft verzoeker een begin gemaakt om zelf de takken te laten snoeien. De rekening hiervoor wil de gemeente niet betalen.
De ombudscommissie stelt vast dat de gemeente gevolg gaf aan de klacht van verzoeker over overhangende takken op zijn perceel door ter plaatse de situatie te beoordelen. De gemeente stelde toen vast dat er niet zodanig sprake was van overlast/ hinder dat er takken moesten worden gesnoeid. Daarmee is de klacht van verzoeker dat de gemeente geen gevolg gaf aan zijn klacht over overhangende takken ongegrond.
De vraag of de hinder die verzoeker ondervindt rechtmatig is en – in het verlengde daarvan - of verzoeker zijn onkosten voor het snoeien kan verhalen op de gemeente kan worden voorgelegd aan de rechter.

Lees hier het rapport