Resultaatsverplichting of inspanningsverplichting?

Verzoekers klagen erover dat de gemeente een resultaatsverplichting heeft, waar ze niet aan heeft voldaan, om hen aan ander werk te helpen nadat zij hun werk zijn kwijt geraakt. Naar het idee van verzoekers hebben ze geen werk meer en kunnen ze ook niet aan werk komen door de klokkenluiderrol die ze hebben vervuld. Verzoekers hebben misstanden bij de Stichting waar ze werkzaam waren aangekaart bij de gemeente. Volgens verzoekers heeft de gemeente hen toegezegd dat ze qua werk hoe dan ook ?onder de pannen zouden zijn?. De gemeente geeft aan dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, alleen van een inspanningsverplichting. De gemeente heeft toegezegd tegenover verzoekers hun best te doen om verzoekers weer aan het werk te helpen. De gemeente is van mening dat zij aan deze inspanningsverplichting ruimschoots heeft voldaan. De Ombudscommissie heeft in het oordeel uitgesproken dat er niet is gebleken van een resultaatsverplichting, alleen van een inspanningsverplichting en aan deze laatste verplichting heeft de gemeente ruimschoots voldaan. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel: De gedragingen van de gemeente Almelo zijn als het gaat om opgewekt vertrouwen behoorlijk en de klacht is dan ook ongegrond.
Lees hier het rapport