kuilen in de zandweg

Behoorlijkheidsnorm: goede motivering 

Thema: openbare ruimte, belastingen 

Klacht ongegrond. 

De klacht is ongegrond, omdat de gemeente – zij het wat kort – antwoord heeft gegeven op de klachten en vragen van verzoeker en verzoeker de gelegenheid heeft gegeven om zijn zienswijze over de verhoging van de forensenbelasting te geven en deze zienswijze heeft meegewogen bij de besluitvorming. 

Wat betreft het niet nakomen van de onderhoudsverplichting van de zandweg is de klacht prematuur. Wel doet de ombudscommissie een aanbeveling:

het zou goed zijn als de gemeente in het kader van haar onderhoudsverplichting als wegbeheerder voor zichzelf de vraag beantwoordt of voldoende rekening wordt gehouden met de mate waarin van de zandweg gebruik wordt gemaakt en het verwachtingspatroon dat de weggebruiker heeft van deze weg.

Lees hier het rapport