Niet fatsoenlijk bejegend

Behoorlijkheidsnorm: fatsoenlijke bejegening

 thema: uitkering

 klacht ongegrond

 De klacht over niet fatsoenlijke bejegening is ongegrond. Niet aannemelijk is gemaakt dat de opmerking van de vertegenwoordiger van de gemeente buiten de context viel van hetgeen aan de orde was bij de zitting van de CRvB.

 

Lees hier het rapport