Rust en privacy?

behoorlijkheidsnorm: geen

 thema: evenementen

 OO niet bevoegd

 Klacht gaat over de overlast van evenementen. In de koopovereenkomst is door de gemeente rust en privacy beloofd. OO niet bevoegd onderzoek te doen naar het al dan niet nakomen van de koopovereenkomst door de gemeente. Die bevoegdheid komt toe aan de civiele rechter.

Klacht over het afwijzen van mediation om inhoud te geven aan de in de koopovereenkomst vermelde rust en privacy hangt samen met de vraag over het al dan niet nakomen van de koopovereenkomst. 

Lees hier het rapport