Permanent wonen op een camping

Openbare ruimte

Er wordt sinds jaar en dag ‘gewoond’ op een camping. Verzoeker wil dat ook, meldt zich met een verklaring van de campingbeheerder bij de gemeente om zich in te schrijven en zegt zijn huurhuis op. Als zijn bewindvoerster over het permanent wonen informeert bij de gemeente, wordt duidelijk dat tegen permanente bewoning weliswaar niet wordt opgetreden, maar dat dit voor de toekomst nooit is uit te sluiten. Hierop laat verzoeker zijn woonplannen varen. Hij voelt zich achtergesteld bij degenen die sinds jaar en dag op de camping wonen en claimt ook kosten. De OO oordeelt dat de informatievoorziening bij de gemeente beter had gekund. Eventuele schade is een privaatrechtelijke kwestie.

 

Lees hier het rapport