Niet beantwoorden vragen, verdraaien feiten en niet integer handelen

Aan de orde is volgens verzoekers het niet beantwoorden van vragen, verdraaien van feiten en niet integer handelen door (een medewerker van) de gemeente. Informatie over bestemmingsplan is tegenstrijdig; de gemeente schijnt zelf niet te weten wat wel en niet mag. Daarnaast is er sprake van termijnoverschrijdingen en klaagt men over de klachtafhandeling door de gemeente. Oordeel van de Oo: Informatievoorziening en voortvarendheid: niet zorgvuldig, klacht gegrond; (deels) ook al erkend door de gemeente. Ook zijn de normen 'goede organisatie' en 'professionaliteit' geschonden en acht de Oo ook op dat punt de klacht gegrond. Integriteit: klacht niet gegrond.

Lees hier het rapport