Verkoop van stukjes gemeentegroen; wat als je meer wilt kopen dan dat de gemeente toestaat?

Verzoekster heeft een stuk ?snippergroen? van de gemeente in gebruik. Dit wordt ten dele gedekt door een bruikleenovereenkomst. De gemeente voert een beleid om deze stukjes aan gebruikers te verkopen. Verzoekster wil in eerster instantie het hele stuk dat ze in gebruik heeft kopen. De gemeente gaat hier niet in mee: als er leidingen liggen wordt niet verkocht en dat is bij verzoekster het geval. Verzoekster spreekt van ongelijke behandeling; bij anderen mag het wel. Verder wijst zij op haar specifieke situatie. In verband met haar ziekte zou zij beneden willen uitbouwen of tenminste een breder pad willen aanleggen zodat ze gemakkelijke achterom kan. Op verzoeken hieromtrent wordt niet gereageerd. Het duurt allemaal erg lang. Volgens de gemeente is het is niet aan de orde om voor de speciale situatie rond de ziekte van verzoekster een uitzondering te maken nu het op zich mogelijk is een achteruitgang te realiseren. Dit is niet (schriftelijk) gecommuniceerd naar verzoekster, maar dat zal alsnog gebeuren. Verder kan er kan geen beroep worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Bij anderen in de straat worden dezelfde regels toegepast. Ook zij krijgen te maken met handhaving als verkoop niet kan en er sprake is van illegaal gebruik. De Oo kan geen oordeel geven over het beleid dat een gemeente voert. De keuzes die in Hengelo zijn gemaakt toen men regels opstelde voor verkopen van ?snippergroen? staan bij de Oo dan ook niet ter discussie. Wel kan de Oo een oordeel uitspreken over de manier waarop de gemeente de opgestelde regeling toepast. Verzoekster is van mening dat anderen meer gegund wordt. Dit is voor de Oo niet komen vast te staan. De Oo constateert dat de gemeente niet voldoende slagvaardig en hulpvaardig is opgetreden om verzoekster duidelijkheid te geven over wat er in haar geval zou worden verkocht. De Oo stelt verder vast dat de gemeente de kans voor een goede klachtbehandeling met hoor en wederhoor niet heeft benut. Oordeel: gelijkheid: behoorlijk zorgvuldigheid: niet zorgvuldig als het gaat om slagvaardig en hulpvaardig handelen klachtbehandeling: niet behoorlijk
Lees hier het rapport