Einduitspraak?

Schade
Behoorlijkheidsnorm: betrouwbaarheid

Verzoeker vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet neemt en haar zorgplicht niet vervult, jegens hem als (oud)werknemer. In 2005 heeft verzoeker een ongeval gehad tijdens de uitoefening van zijn werk. Verzoeker kan zich niet neerleggen bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over deze zaak. De gemeente conformeert zich aan de uitspraak en ziet de zaak als afgesloten. De ombudscommissie concludeert dat ze niet bevoegd is ten aanzien van de inhoud van de zaak (een administratieve rechter heeft uitspraak gedaan). Voorts concludeert de ombudscommissie, dat niet is gebleken dat de gemeente haar zorgplicht en verantwoordelijkheid jegens verzoeker niet nakomt.

Lees hier het rapport