Door de bomen het bos niet meer zien

behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking, maatwerk en goede organisatie

 thema's: regierol gemeente bij complexe problematiek

klacht deels gegrond en deels ongegrond

 Deze klacht richt zich op onvolledige informatieverstrekking door de gemeente over de financiële gevolgen van het ontvangen van een pgb. Verzoekers hadden te maken met meer gemeenten en andere instanties en zijn van mening dat zij door de gemeente waar zij wonen, niet echt zijn geholpen, maar steeds van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Zij zagen door de bomen het bos niet meer. Daarnaast heeft de gemeente zonder aantoonbare reden persoonsgegevens van verzoekers doorgegeven aan een zorgkantoor, waardoor verzoekers zich in hun privacy voelen aangetast.

Het klachtonderdeel dat betrekking heeft op de onvolledige informatieverstrekking is ongegrond. Verzoekers hadden zelf kunnen informeren of  onderzoeken welke gevolgen een hoger inkomen van de nog niet AOW-gerechtigde partner zouden hebben voor de toeslag op de AOW-uitkering. Deze gevolgen kunnen niet worden toegeschreven aan eventueel onvolledige informatieverstrekking door de gemeente.
De OO is wel van mening dat de gemeente verzoekers onvoldoende "bij de hand" heeft genomen en dat de gemeente veel meer een regierol op zich had kunnen nemen, ook naar andere instanties toe. De klacht over maatwerk is daarmee gegrond.
Ook de klacht over het verstrekken van privacygevoelige gegevens is gegrond. De gemeente had zorgvuldiger moeten omgaan met deze gegevens en had moeten kunnen achterhalen waarom deze gegevens verstrekt zijn.

De OO heeft de gemeente een aanbeveling gedaan. Namelijk om te onderzoeken of het voor gevallen waarbij het gaat om een complexe problematiek en waarbij niet alleen meerdere gemeentelijke afdelingen en/of medewerkers maar ook andere instanties zijn betrokken, niet goed zou zijn om een ‘regisseur’ of contactpersoon aan te wijzen. Ook heeft de OO de gemeente in overweging gegeven te bezien of het zinvol is om in het geval van verzoekers alsnog een regisseur in te schakelen.

Lees hier het rapport