geen informatie voor bijstandsfraude-melder

behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

 thema: privacy

 klacht ongegrond

 Verzoeker klaagt erover dat hij niet door de sociale recherche op de hoogte wordt gehouden wat er wordt gedaan met melding over vermoedelijke bijstandsfraude door zijn buren. De ombudscommissie concludeert dat de gemeente zich houdt aan wat artikel 10 van de Grondwet voorschrijft ten aanzien van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en dat de gemeente verzoeker daarover voldoende heeft geïnformeerd.

 

Lees hier het rapport