Informatie over herplanten na herinrichting; het duurt te lang

In verband nieuwbouw is het nodig bomen te verwijderen. Er wordt in april 2006 kapvergunning gevraagd voor een linde en een kastanje. Verzoeker dient hierover zienswijzen in. De gemeente verklaart na onderzoek de zienswijzen ongegrond. De linde zal worden herplaatst en er komt dan ook alleen voor de kastanje een kapvergunning. Deze vergunning is afgegeven aan de projectontwikkelaar en bevat een herplantplicht. In augustus 2006 stuurt de gemeente een informatiebrief aan omwonenden over de voortgang van de sloop, de verleende kapvergunning voor de kastanje en de herplantplicht voor een boom met 40-50 cm stamomtrek. In februari 2008 stuurt verzoeker een brief naar de gemeente met vragen over het naleven van de herplantplicht en het verplaatsen van een boom. De gemeente reageert: aan de herplantplicht in verband met de kastanje is in overleg met omwonenden voldaan door het plaatsen van een grote linde in de tuin van het perceel van een omwonende. Verwezen wordt verder naar het inrichtingsplan waar enkele bomen in zijn opgenomen. Er is verzocht deze alsnog aan te planten. Verzoeker vraagt in maart 2008 naar de termijn voor herplant en eventuele sancties voor het geval dat niet gebeurt. De gemeente stuurt in juli 2008 aan verzoeker een brief waarin wordt aangegeven dat in verband met het plantseizoen er op dat moment geen mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van groen. In december 2008 vindt er een mailwisseling plaats tussen verzoeker en de behandelend medewerker van de gemeente. Deze geeft aan dat het plantseizoen loopt tot april. Hij kondigt aan dat bewaakt zal worden dat voor die tijd afspraken over (her)plant zijn ingevuld. Op 14 april 2009 vraagt verzoeker per e-mail naar de voortgang nu het plantseizoen ten einde loopt. Hij herhaalt zijn verzoek bij e-mail van 21 april 2009. De behandelend medewerker antwoordt dat hij een onderzoek zal instellen naar de te nemen stappen om de afspraken ingevuld te krijgen. Verzoeker vraagt vervolgens hoe het zit met de belofte van december om de afspraken te bewaken; het duurt nu al 1 ? jaar. De gemeente geeft hierop aan dat men betrokkene diverse malen heeft aangesproken op het nakomen van afspraken. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Nadere informatie zal volgen als men duidelijkheid heeft over de handhavingsmogelijkheden. Verzoeker stelt dat de gemeente afspraken met burgers niet nakomt ; er is steeds over gemaild en er zijn toezeggingen gedaan; er wordt te laat nagedacht over handhaving; sancties kunnen eerder worden opgelegd. Na de hoorzitting bij de Oo blijkt dat aan de herplantplicht niet is voldaan. De linde die in de tuin van een omwonende is geplant blijkt de linde die verwijderd moest worden vanwege nieuwbouw. In juli 2009 is het inrichtingsplan uitgevoerd. Oordeel: - communicatie en informatie: onzorgvuldig, want niet of onvolledig. - voortvarendheid: niet behoorlijk
Lees hier het rapport