Zorgvraag kanaliseren

Thema: Zorg


Verzoeker geeft aan hulp nodig te hebben. Het is voor verzoeker niet altijd helder of hij daarvoor bij de gemeente moet zijn of wellicht bij een andere instantie.

De ombudscommissie voert een gesprek bij verzoeker thuis. De gemeente is ook aanwezig en geeft aan dat er verschillende hulpvragen zijn van verzoeker en dat verschillende mensen en organisaties namens hem spreken. Dit maakt het voor de gemeente verwarrend en onoverzichtelijk. Op advies van de ombudscommissie heeft verzoeker iemand van MEE gevraagd om hem te helpen. Zij is ook bij het gesprek aanwezig. We spreken af dat alle communicatie met de gemeente via deze mevrouw van MEE verloopt. Door het te kanaliseren krijgt verzoeker meer rust en is het voor de gemeente overzichtelijker. Met deze afspraak is de klacht voldoende behandeld.

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport