onredelijke uithuiszetting

Verzoekers klagen erover dat de gemeente Zwolle mevrouw Z met haar drie kinderen, van wie twee de Nederlandse nationaliteit hebben, uit hun huur/opvangwoning zet, omdat er voor het gezin plaats is in de gezinslocatie. Tijdens een gesprek met de ombudscommissie werden afspraken gemaakt. De gemeente zal - indien er niet voordien een beslissing over de verblijfstatus is genomen - tot 1 mei 2013 geen actie ondernemen om de noodopvang te be?indigen. Deze datum is gekozen om een duidelijke einddatum te markeren. Als er dan nog geen beslissing op de verblijfstatus is zal over het tijdstip van be?indiging van de noodopvang voordien overleg plaats vinden met verzoekers en Z, zodat die zich er op kunnen voorbereiden. De voorbereidingstermijn om de opvang woning te verlaten bedraagt ongeveer veertien dagen.
Lees hier het rapport