wel of geen parkeerboete op basis van niet werkend muntje. Klacht ongegrond.

Verzoeker vindt dat de parkeercontroleur van Stadstoezicht Almelo niet naar zijn verhaal luisterde, althans geen rekening hield met zijn argumenten. De behoorlijkheidsnorm van luisteren naar de burger impliceert dat de overheid een open oor heeft voor de burger. Dit betekent dat de overheid de burger serieus neemt en daadwerkelijk ge?nteresseerd is in wat hij belangrijk vindt. Verzoeker had geen parkeerkaartje gekocht toen hij de parkeercontroleur zag. De parkeercontroleur luisterde naar het verhaal van verzoeker over een niet functionerend muntje en verzoekers moeite om het muntje in de winkel te ruilen. De vraag is of de parkeercontroleur had kunnen besluiten geen naheffingsaanslag op te leggen. Dat is namelijk wat verzoeker belangrijk vindt. De parkeercontroleur moet zich houden aan de werkinstructie van Stadstoezicht. In de situatie van verzoeker was er geen reden voor het niet opleggen van een naheffingsaanslag. Verzoeker kon namelijk niet aantonen dat hij ? na zijn boodschap in de winkel en het wisselen van het muntstuk ? alsnog een parkeerkaartje kocht. Ook valt het verhaal van verzoeker niet onder de overige redenen voor het intrekken van de naheffingsaanslag. Opgemerkt wordt dat verzoeker aangeeft dat de controleur hem goed informeerde over de kaders waarbinnen hij moet handhaven. Dat verzoeker het niet eens is met de werkinstructies/ beleid van Stadstoezicht is een kwestie die op basis van de wet niet valt onder de bevoegdheid van de ombudscommissie.
Lees hier het rapport