Melding openbare beplanting. Niet behoorlijk handelen voor wat betreft de behandeltermijn en niet zorgvuldig handelen voor wat betreft de communicatie.

Op 18 augustus 2008 doet verzoeker een melding betreffende de openbare beplanting voor zijn huis. Diezelfde dag krijgt hij te horen dat de melding is doorgestuurd naar een van de betrokken medewerkers. Op 17 november 2008 laat verzoeker de gemeente weten dat hij nog geen enkele reactie op zijn melding heeft ontvangen. Na tussenkomst van de Overijsselse Ombudsman neemt de gemeente op 2 maart 2009 contact op met verzoeker. Dat verzoeker geen reactie op zijn melding heeft gekregen, wijt de gemeente aan technische storingen in de zomer van 2008, inhoudende dat toen op een aantal buitenlocaties langdurige problemen met de netwerkverbindingen waren. De Ombudscommissie overweegt dat zo dit al de reden is geweest van het niet reageren op de melding, het duidelijk mag zijn dat dit een probleem is van de gemeente en niet van de burger. Van een professionele organisatie mag worden verwacht dat zij haar systemen op orde heeft en dat als er problemen ontstaan dat er dan in is voorzien dat er geen informatie verloren gaat. Wat de Ombudscommissie constateert is dat de gemeente, na de technische storingen, blijkbaar niet extra alert is geweest op een rappel zoals dat van verzoeker van 17 november 2008. Verzoeker immers, heeft ook op het rappel, binnen de daarvoor redelijke termijn, geen (schriftelijke) reactie gekregen. De gemeente schrijft dat de betrokken ambtenaar ?zoals altijd de gang van zaken is bij een dergelijke melding, de collega stratenmakers heeft gevraagd om het probleem op te lossen?. De Ombudscommissie vindt deze manier van omgaan met meldingen (en herinneringen daaraan), te vrijblijvend.
Lees hier het rapport