Informatieverstrekking over permanente bewoning van recreatiewoningen

Verzoekers klagen erover dat de gemeente hen niet dezelfde informatie gaf als aan andere belanghebbenden. De gemeente wijzigde haar beleid inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen in die zin dat het recht op permanente bewoning vervalt, indien de bewoning langer dan ??n jaar wordt gestaakt. Verzoekster werd bij brief van in december 2004 hierover persoonlijk ge?nformeerd. Andere bewoners en een makelaar kregen van de gemeente in mei 2007 een (standaard)brief, waarin nog de oude termijn van vijf jaar werd genoemd. Verzoekster vroeg toen om opheldering. Daarop antwoordde de gemeente dat de termijn van ??n jaar conform het beleid is, maar dat er nog enkele standaardbrieven zijn verstuurd, waarin abusievelijk de verkeerde termijn wordt genoemd. Verzoekers deden onterecht een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het ging immers om een fout die door de gemeente was gemaakt bij het sturen van brieven en niet om een, jegens personen in dezelfde omstandigheden als verzoekers, gewijzigde inhoudelijke uitvoering van het beleid. De klacht van verzoekers is ongegrond.
Lees hier het rapport