is het behoorlijk dat uitkeringsgerechtigden niet worden geïnformeerd over opgestart rechtmatigheidsonderzoek?

Behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking. Klacht ongegrond. De gemeente Zwolle informeerde verzoeker niet over opgestart onderzoek en het opvragen van gegevens bij zijn ex-werkgever. Verzoeker werd daarvan op de hoogte gesteld door zijn ex-werkgever. In het geval van verzoeker heeft de gemeente het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking niet geschonden, omdat het onderzoek werd gedaan op basis van een signaal afkomstig van het Inlichtingenbureau. Dit zou anders zijn geweest als de gemeente een onderzoek was gestart louter op basis van het door verzoeker ingevulde rechtmatigheidsformulier. In dat geval zou het behoorlijk zijn geweest om eerst aan verzoeker informatie te vragen over de wijze waarop hij het formulier had ingevuld.

Lees hier het rapport