Klachtrecht niet bedoeld voor arbeidsconflict

behoorlijkheidsnorm: goede motivering

 thema: werk

 klacht ongegrond

De gemeente is niet verplicht een klacht te behandelen onder andere als het belang van de klager onvoldoende is. Het indienen van klachten over medewerkers binnen de eigen organisatie draagt in zijn algemeenheid niet bij aan het bewerkstelligen van een oplossing voor arbeidsconflicten. Het klachtrecht is dan ook niet bedoeld om conflicten binnen de werksituatie te onderzoeken. Het klachtrecht zou dan worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is gegeven.

Lees hier het rapport