Eigen regie binnen de Wmo

Behoorlijkheidsnormen: luisteren naar de burger

Verzoeker voelt zich niet begrepen en gehoord door de gemeente. De klacht heeft betrekking op het handelen rondom de toegekende Wmo-voorziening (huishoudelijke hulp/Zorg Plus).
De OO komt tot de conclusie, dat de klacht deels gegrond is. De gemeente heeft niet voldoende geluisterd naar verzoeker rondom de gesprekken in het najaar van 2017. Het doel van de gesprekken is voor verzoeker niet duidelijk geworden evenmin als de reden waarom ze voor het gesprek van 16 oktober niet was uitgenodigd. Ook het niet aanwezig laten zijn bij de gesprekken van een door verzoeker gewenst persoon, heeft er voor gezorgd dat verzoeker zich onvoldoende gehoord en gesteund heeft gevoeld. Rondom het vertrek van mevrouw A. uit het gezin (die de hulp verleende) heeft de gemeente, voor zover dit voor de OO is te beoordelen, behoorlijk gehandeld.

 

Lees hier het rapport