geen regels voor gevelreiniging

Verzoekers klagen erover dat de gemeente onvoldoende actie onderneemt tegen de overlast die zij ondervinden van gevelreiniging in de buurt. Verzoekers vinden dat de gemeente niet voortvarend te werk gaat bij het maken van regels en het uitvoeren van controles. Verzoekers geven aan dat zij met hun klacht mede beogen te bewerkstelligen dat de gemeente regels stelt voor gevelreiniging. De ombudscommissie concludeert na onderzoek dat de gemeente voortvarend actie ondernam naar aanleiding van de klacht/ melding over overlast. Voor de toekomstige reinigingswerken zegde de gemeente toe vanuit haar rol in de leefbaarheid van de wijk eveneens actie te ondernemen. Daarom treft de gemeente geen verwijt. Overigens was er geen sprake van overtreding van wet/ en regelgeving. Daarnaast behoort het invoeren van een meldingsplicht voor gevelreiniging tot het beleid van de gemeente. De klacht is ongegrond.
Lees hier het rapport