schulddienstverlening gestagneerd

behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid

 thema: schuldregeling

 klacht kennelijk ongegrond

 

Verzoeker vindt dat hij niet voortvarend wordt begeleid door de gemeente bij zijn schuldenproblematiek.

De ombudscommissie deed onderzoek en stelde vast dat de gemeente naar aanleiding van de klacht bezig is met de aanvraag schulddienstverlening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport