Zijn er verwachtingen gewekt?

De klacht betreft de voortvarendheid, duidelijkheid, het honoreren van gewekte verwachtingen en de besluitvaardigheid van de gemeente als het gaat om het al dan niet vergoeden door de gemeente van de overname van inventaris. De hele kwestie loopt al vanaf 2008 en er is volgens klager nog steeds geen oplossing. Op ambtelijk niveau en door de wethouder is steeds positief meegewerkt aan een oplossing, men wilde er samen uitkomen. Dat heeft echter de duidelijkheid over besluitvorming niet bevorderd. Het kan niet ontkend worden dat er naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een beeld is ontstaan bij klager dat er een eenmalige overnamesom zou komen. Er zijn wel degelijk verwachtingen gewekt dat er ?boter bij de vis? zou zijn. Uiteindelijk is het aan de Raad hierin een besluit te nemen. Gedurende de procedure om tot een besluit te komen is niet steeds professioneel gehandeld. Zo zijn interne mails van de gemeente bij klager terecht gekomen. Klager was steeds degene die een verslag van besprekingen maakte. Uit deze gang van zaken zijn door de gemeente inmiddels lessen getrokken. Oordeel Voortvarendheid: niet behoorlijk Transparantie: niet zorgvuldig Betrouwbaarheid: niet zorgvuldig Professionaliteit: niet behoorlijk
Lees hier het rapport