vrachtwagens op de X-weg

Thema: openbare ruimte

Behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking, goede motivering

Klacht ongegrond.

Verzoekster vindt dat 1 de bewering dat alle partijen achter de plannen herinrichting X-weg staan niet juist is en 2 de gemeente bij haar besluitvorming het advies van Veilig Verkeer Nederland wat betreft het treffen van verkeer(remmende) maatregelen niet heeft meegenomen.

Uit de correspondentie en stukken is slechts op te maken dat de X-weg, in overleg met alle betrokken partijen, werd heringericht. ‘In overleg met’ wil nog niet zeggen dat iedereen op alle onderdelen akkoord is gegaan. Niet aannemelijk of voorstelbaar is geworden dat de gemeente tijdens het proces van de herinrichting heeft beweerd dat alle partijen achter de plannen herinrichting staan.

De gemeente heeft gemotiveerd aangegeven waarom bepaalde aanbevelingen van VVN wel/niet worden overgenomen. Het is aan de gemeente is om af te wegen, rekening houdend met alle betrokken belangen, of aanbevelingen in het rapport van VVN worden overgenomen bij de besluitvorming.

 

Lees hier het rapport