Meerdere klachten

Behoorlijkheidsnormen: onpartijdigheid, luisteren naar de burger, fatsoenlijke bejegening, goede informatieverstrekking, betrouwbaarheid, voortvarendheid en goede motivering.

Klacht is gedeeltelijk gegrond.

Verzoeker klaagt over meerdere zaken. De ombudscommissie concludeert, dat ze over een aantal gedragingen geen oordeel kan geven. Van partijdig handelen, een door verzoeker gestelde toezegging en het mogelijk bewust aanleveren van onjuiste informatie door de gemeente is de ombudscommissie niet gebleken. Wel concludeert de ombudscommissie, dat er niet goed geluisterd is naar verzoeker door de door haar aangeleverde foto’s niet te betrekken bij gedane handhavingsverzoeken. Ook is er niet altijd (tijdig) teruggebeld, is informatie niet of niet tijdig toegestuurd en zijn besluiten niet tijdig genomen.

 

 

Lees hier het rapport