Schuldregeling terecht niet doorgegaan en budgetbeheer terecht gestopt?

Verzoekster heeft het gevoel dat de gemeente haar over de gang van zaken rondom de be?indiging van het budgetbeheer en mogelijke schuldhulpverlening onvoldoende informeerde: de ene keer zegt de gemeente dat de schuldeisers niet meewerken en de andere keer zou verzoekster bepaalde formulieren niet hebben ingeleverd. Daarnaast kreeg verzoekster door een telefoontje van de gemeente de indruk dat het wel goed zat met de huurschuld, terwijl nu blijkt dat de huurschuld is opgelopen en zij uit huis gezet dreigt te worden. Kennelijk is het verzoekster niet duidelijk wat nu het onderscheid is tussen het budgetbeheer en de aangevraagde schuldhulpverlening. Ook is het verzoekster kennelijk niet duidelijk waarom het budgetbeheer werd gestopt en de minnelijke schuldregeling niet doorging. De vraag is of verzoekster door de gemeente wel voldoende is ge?nformeerd. De Ombudscommissie concludeert met betrekking tot de stopzetting van het budgetbeheer dat de gemeente in voldoende mate heeft voldaan aan haar informatieplicht over wat nodig was om het budgetbeheer te laten voortgaan en ook dat het budgetbeheer bij niet voldoen aan die voorwaarden zou stoppen. Ook met betrekking tot het afwijzen van de aanvraag om schuldhulpverlening concludeert de Ombudscommissie dat de gemeente voldaan heeft aan haar informatieplicht. Tot slot concludeert de Ombudscommissie dat de gemeente niet in strijd met de rechtszekerheid heeft gehandeld. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel. De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidnormen: - informatieverstrekking: behoorlijk; - rechtszekerheid: behoorlijk. De klacht is dan ook ongegrond.
Lees hier het rapport