een niet herkende klacht

Verzoeker klaagde erover dat de gemeente een subjectieve mening geeft bij haar motivering waarom zij opteert voor een inrit/ uitrit tegenover de woning van verzoeker en verkeerde informatie gaf over het eigendom van een groenstrook. De gemeente ging bij de behandeling van de klacht niet in op deze twee argumenten van verzoeker. De ombudscommissie vindt dit een gemiste kans voor de gemeente om het vertrouwen van verzoeker in de gemeente mogelijk te herstellen. Het ging er bij de klacht immers niet om dat verzoeker op een andere manier dan de administratiefrechtelijke procedure zijn gelijk probeerde te krijgen. Beide klachtonderdelen lenen zich namelijk niet voor behandeling in een administratiefrechtelijke procedure. Daarom kon dit ook niet de (bijzondere) reden zijn om de klacht niet te behandelen, zoals de gemeente kennelijk bedoelt met haar opmerking dat zij welbewust aan verzoeker te kennen gaf dat hij zijn argumenten beter kan aanvoeren in de daarvoor geldende administratiefrechtelijke procedures. De ombudscommissie kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente de klacht van verzoeker niet heeft herkend. Oordeel: De klacht is gegrond. De onderzochte gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de vereisten van behoorlijkheid van - motivering: niet zorgvuldig - informatieverstrekking: niet zorgvuldig - klachtbehandeling/ motivering: niet behoorlijk.
Lees hier het rapport