Gemeente aansprakelijk voor Stadsbank?

Thema: Uitkering

Klachten ongegrond

Er is in 2012 met verzoekster een gesprek geweest over de mogelijkheden van een bijstandsuitkering. De conclusie was dat er geen recht op bijstand was. Wel is niet alles helemaal goed verlopen bij dat gesprek en de gemeente biedt hiervoor excuses aan.
Verzoekster heeft een traject van schuldsanering doorlopen dat in 2016 eindigde. Volgens verzoekster zijn bij de Stadsbank en de Belastingdienst fouten gemaakt. Ze wil dat de gemeente daar verantwoordelijkheid voor neemt. Klachten hierover zijn ongegrond; beide diensten zijn rechtspersonen met een eigen klachtenregeling.

Lees hier het rapport