Parkeerbon niet aangetroffen op de auto; was betrokkene wel in Hengelo; hoe zit het met de mogelijkheden protest in te dienen, vragen te stellen?

Verzoeker is van mening dat hem onterecht een ?parkeerbon? is opgelegd. Hij was op het moment dat de fout zou zijn geconstateerd niet in Hengelo en kan daar ook niet zijn geweest gezien zijn werk. De gemeente geeft volgens hem onvoldoende informatie; het is niet duidelijk waar het om gaat als er brieven worden gestuurd. In brieven worden geen mogelijkheden voor protest gegeven en wordt niet gemeld hoe iemand aan informatie kan komen. De gemeente stelt dat de procedure correct is gevolgd. Duidelijk is geworden dat in ieder geval vanaf medio februari 2008 bekend moet zijn geweest dat het om een parkeerboete ging. In de brief die daarover is verzonden staat duidelijk adres, telefoonnummer en openingstijden van de afdeling Gemeentebelastingen, zodat verzoeker contact had kunnen opnemen. Als de ?parkeerbon?, om welke reden dan ook, betrokkene niet bereikt, is het eerste signaal dat men van de gemeente ontvangt het Duplicaat Naheffingsaanslag. Hierop staat niet vermeld dat bezwaar mogelijk is. Formeel is inderdaad de bezwaartermijn vaak verstreken nu het Duplicaat weken na de feitelijke overtreding wordt verzonden. Hier zou op 5 december 2007 niet zijn betaald, waarvoor in de periode 6-13 februari 2008 een Duplicaat wordt verzonden. De gemeente constateert dit ook en gaat vervolgens ambtshalve in op hetgeen verzoeker in zijn brief van 20 maart 2008 aanvoert. De Overijsselse Ombudsman acht dit terecht. Het is de Overijsselse Ombudsman niet gebleken dat er door medewerkers van de gemeente onredelijk is gehandeld, dan wel onheus is opgetreden jegens verzoeker of dat er onvoldoende zou zijn gecommuniceerd in het traject van het opleggen van de naheffing parkeerbelasting en de klachtbehandeling. Oordeel: Adequate informatievoorziening: behoorlijk Communicatie: behoorlijk
Lees hier het rapport