Uitgenodigd voor een hoorzitting terwijl het besluit op bezwaar al is genomen?

Behoorlijkheidsnormen: Fair play

Verzoeker klaagt over het meesturen van een (concept)besluit op bezwaar bij de uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is naar de mening van verzoeker, in strijd met de Algemene wet bestuursrecht; het bestuursorgaan moet zijn taak vervullen zonder vooringenomenheid.

Naar aanleiding van de klacht heeft de gemeente de tekst van de uitnodiging aangevuld.

De ombudscommissie doet de gemeente de aanbeveling, om naast een toelichting in de uitnodiging, de tekst van de bijlage zodanig aan te passen dat duidelijk wordt dat wat de status is van het stuk. Hierbij concludeert de ombudscommissie, dat er niet gebleken is dat de gemeente vooringenomen was ten aanzien van het inhoudelijke bezwaar. De klacht is wel gegrond, voor zover het gaat om de onduidelijkheid over de status van de bijlage. Hierdoor kon bij verzoeker de indruk ontstaan van geen open houding en geen eerlijke gang van zaken.

Lees hier het rapport