Beloofd is beloofd!

    

behoorlijkheidsnorm: betrouwbaarheid

thema’s: een toezegging van de gemeente wordt niet nagekomen

Klacht gegrond 

Verzoeker vraagt aan de gemeente om de breedte van de bouwkavel die grenst aan de achterzijde van zijn eigen kavel, gelijk te trekken met zijn kavel. Zodoende zou verzoeker niet te maken krijgen met meerdere achterburen.

De gemeente geeft de mondelinge toezegging dat dit mogelijk is en geregeld wordt. Na deze toezegging is door een andere medewerker van de gemeente een optie overeengekomen met een belanghebbende op de betreffende kavel, terwijl die kavel nog niet conform de toezegging was aangepast. Verzoeker kwam daar bij toeval achter.

Tijdens de klachtbehandeling biedt de gemeente haar excuses aan voor de miscommunicatie en erkent zij dat de behoorlijkheidsnorm van voortvarendheid geschonden is. Verzoeker neemt hier geen genoegen mee, hij vindt dat de behoorlijkheidsnorm betrouwbaarheid eveneens is geschonden. Verzoeker dient een klacht in bij de OO.

De OO constateert in haar onderzoek dat de gemeente voldoende motiveert waarom de toezegging niet kan worden nagekomen en ook dat zij de optant heeft gevraagd of hij bereid was tot zodanige wijzigingen dat verzoekers wens ook kon worden gehonoreerd. Dit bleek niet mogelijk. De gemeente heeft geleerd van de klacht en heeft haar werkwijze en beleid aangepast om te voorkomen dat een dergelijke situatie nog een keer kan voorkomen. Er is daarom geen aanleiding om een aanbeveling te doen.

Het niet nakomen van de toezegging is echter niet wat verzoeker volgens de behoorlijkheidsnorm van betrouwbaarheid van de gemeente mocht verwachten. Dat de gemeente de toezegging niet kón nakomen omdat er juridische belemmeringen waren in verband met de optie, verandert dit niet.Deze klacht is dan ook gegrond.

 

 

Lees hier het rapport