Recht op loonkostensubsidie?

Naar de mening van verzoeker is er na een gesprek met een medewerker van de gemeente in december 2009 toegezegd dat er voor zijn zoon een loonkostensubsidie mogelijk was. Toen zijn zoon rond Hemelvaartsdag 2010 mogelijk concreet werk zou kunnen krijgen werd die toezegging niet gestand gedaan. Ook later toen hij bij B. aan de slag kon, werd hem de mogelijkheid van loonkostensubsidie niet geboden. Verzoeker is van mening dat er toezeggingen zijn gedaan door de gemeente om een loonkostensubsidie toe te kennen aan zijn zoon. De gemeente stelt dat er in december 2009, wellicht, is gesproken over de mogelijkheid van een loonkostensubsidie, maar dat er nooit een concrete toezegging is gedaan. Het ging toen om mogelijk werk bij E. Uit de stukken en de verklaringen blijkt dat zijn zoon gewerkt heeft via een werkervaringsplek bij E., maar dat daarop geen dienstverband is gevolgd zodat een loonkostensubsidie niet aan de orde was. Overigens geeft verzoeker in zijn reactie op het rapport van bevindingen zelf ook aan dat de gemeente geen toezeggingen heeft gedaan, maar dat er teruggebeld zou worden over de mogelijkheid van een loonkostensubsidie. Tijdens het telefoongesprek zou zijn aangegeven dat een loonkostensubsidie mogelijk zou zijn als er een werkgever gevonden zou worden. In april 2010 wordt er vervolgens wederom gesproken over de mogelijkheid van een loonkostensubsidie als de zoon van verzoeker mogelijk aan het werk kan bij P. Echter omdat deze werkgever geen jaarcontract wil aanbieden, een voorwaarde voor de loonkostensubsidie, gaat het werk en de loonkostensubsidie niet door. In mei 2010 vindt de zoon zelf werk bij S. via een uitzendbureau. Omdat hij echter graag aan het werk wil bij B. neemt hij eind mei 2010 contact op met de gemeente met de vraag of er een loonkostensubsidie mogelijk is als hij daar aan het werk gaat. De gemeente wijst dit verzoek af. Verzoeker heeft immers werk en heeft geen afstand tot de arbeidsmarkt. Voorts zou het werk bij B. in Australi? zijn en niet in Nederland. Uit de verklaringen van de gemeente blijkt immers dat het gezin naar Australi? is ge?migreerd omdat de vrouw van verzoeker, daar een vestiging van B. op gaat zetten waar hij mogelijk in dienst zou kunnen komen voor de ict-werkzaamheden. Er is de Ombudscommissie gelet op het bovenstaande op geen enkele manier gebleken van een gedane toezegging door de gemeente of opgewekt vertrouwen dat er een loonkostensubsidie zou worden verstrekt aan de zoon van verzoeker. Er is weliswaar meerdere keren gesproken over de mogelijkheid van een loonkostensubsidie, maar van een concrete toezegging is niet gebleken. Oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidnormen: - Opgewekt vertrouwen: behoorlijk; Daarmee is de klacht van verzoeker ongegrond. - Klachtafhandeling: behoorlijk.
Lees hier het rapport