Mortuarium nee?

Verzoeker klaagt erover dat de leefomgeving door het vestigen van een mortuarium onevenredig wordt belast, dat de informatievoorziening hierover onvoldoende is geweest, er geen belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen bewoners en ondernemer en de gemeente meer oog heeft gehad voor de belangen van de ondernemer dan voor de impact die de vestiging van het mortuarium heeft voor de omwonenden. De Ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.
Lees hier het rapport