schadeclaim voor uitblijven behandeling aanvraag schuldregelingstraject

behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid, goede motivering 

thema: schade, schuldregeling

 klacht ongegrond 

Volgens verzoekster zou de gemeente niet hebben gereageerd op haar verzoek om schadevergoeding. Het bleek dat de gemeente al wel had gereageerd, namelijk binnen zes weken. Dit is een redelijke termijn.
De ombudscommissie toetste marginaal of de afwijzing van de schadeclaim behoorlijk was. De gemeente had gemotiveerd aangegeven waarom zij zich niet aansprakelijk acht voor de schade die verzoekster leed vanwege het wat langer duren van het schuldregelingstraject. Dit vond de ombudscommissie behoorlijk. De vraag of de gemeente aansprakelijk is voor de gestelde schade kan worden voorgelegd aan de rechter.

Lees hier het rapport